Skip to main content

Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Joke van Egmond architect.

Hoewel de informatie op de website van Joke van Egmond architect met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Joke van Egmond architect streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Joke van Egmond architect geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden.
Joke van Egmond architect behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Joke van Egmond architect aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Copyright 2021 Joke van Egmond architect
Alle rechten voorbehouden.